Brikkene faller på plass

I en klubb med så mange ressurssterke personer er det ikke lett å utpeke de forskjellige rollene. Det har vært har kamp om de tre viktige vervene, Trener, Manager og Kaptein. Etter at valgkomiteen har kommet med sin innstilling har vi foretatt et demokratisk valg blant klubbens medlemmer og utfallet ble som følger:


Manager: HP, Trener: Roffe, Kaptein: PerG

Be the first to comment

Leave a Reply