Innkalling til årsmøte i SOON IBK 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i SOON IBK.

Årsmøtet avholdes 24.3.2020 kl. 18.00 – 19.00 på Son arena klubbhus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 10.3.2020 til styret@soonibk.no.

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbens nettside og på Spond for lagene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må du ha vært medlem av SOON IBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser til SOON IBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet ta kontakt på styret@soonibk.no.

Velkommen til årsmøtet.

Vennlig hilsen
styret i SOON IBK

Be the first to comment

Leave a Reply