Innkalling til digitalt årsmøte i SOON IBK 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i SOON IBK. Årsmøtet avholdes 2.7.2020 kl. 19.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12.3.2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 30.6.2020 på e-post til styret@soonibk.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende link til Teams-møte og relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17.6.2020 til styret@soonibk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av SOON IBK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@soonibk.no.

Velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen

Styret i SOON IBK

Vedlegg

Forslag til:                Årsmøte i SOON IBK 2020

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.] 

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.] 

[Sted og dato] 

Be the first to comment

Leave a Reply