Vi søker flere sponsorer

Vil du/dere være med på støtte oppbyggingen av Soon IBK til å bli en av landets beste innebandyklubber?  Innebandy den raskest voksende hallidretten i Norge.I Soon IBK har vi som målsetting å etablere et breddetilbud til barn og unge og en elitesatsning på junior- og seniornivå.
Soon Innebandyklubb (Soon IBK) er i ferd med å gjenreises som seriøs innebandyklubb. I storhetstiden på nittitallet var klubben blant de beste i landet, og flere av spillerne var på det norske landslaget. Klubben lå nede i en periode på 2000-tallet, grunnet manglende interesse og manglende treningsmuligheter.

Nå har vi Grevlinghallen, og i løpet av de tre siste årene har vi revitalisert klubben på følgende måte:

Klubben startet opp i 2008/2009-sesongen med en rekke gamle ildsjeler og kamerater. Den første sesongen ble 4. divisjon Østfold vunnet med god margin, og de neste to sesongene spilte laget i 3. divisjon Østfold.

I år har vi rykket opp til 2. divisjon Østfold med A-laget, og vi har etablert et eget junior/rekruttlag som spiller i 4. divisjon.

Satsningen koster, både i form av økte utgifter til leie av hall, serieavgifter, dommergodgjørelse og andre administrative kostnader. Videre så trenger vi midler til drakter, keeperutrustning, baller, køller og medisinsk utstyr.

For 2011/2012 satser vi på å tiltrekke oss flere unge spillere helt ned til 14-15-årsalderen. Vi skal utdanne egne trenere og dommere, og vi har som mål å få på plass trening og seriespill for jenter/damer i løpet av de tre neste årene.

For at vi skal klare dette trenger vi støtte fra det lokale næringslivet. Våre utgifter bæres stort sett av spillerne selv. Dette må vi endre dersom vi skal tiltrekke oss unge spillere.

Noen sponsorer er allerede inne og flere er forhåpentligvis på vei. Vi kan tilby god eksponering på draktene våre, på våre offisielle nettsider og på vantene vi benytter i seriespill.

Vi har gode kontakter mot lokale aviser og medier, og vi merker en solid interesse for innholdet på våre nettsider. Klubben er registrert som frivillig organisasjon i Enhetsregisteret og vi er også registrert i Frivillighetsregisteret.
Vi er åpne for gode samarbeidsforslag med deg/dere som næringslivsaktør. Våre spillere er en ressurs som vi mer enn gjerne setter i sving slik at vi kan oppnå resultater sammen.
Med vennlig hilsen
Soon IBK ved Sponsoransvarlig Pål Opsahl og Leder Andreas Øwre

Kontaktinformasjon:

Pål Opsahl – pal.opsahl@live.no
Andreas Øwre – andreas@owre.net / 913 45 782

Be the first to comment

Leave a Reply