Årsberetning sesongen 2010/2011

Styrets sammensetning:

  • Leder: Andreas Øwre
  • Nestleder: Fredrik Holst
  • Styremedlem(mer):
  • Hans Petter Kleven
  • Rolf Harald Solberg
  • Valgkomité: Jo Krohg og Pär Fridén

 

Styrets arbeid

Styret har hatt som sin viktigste oppgave for sesongen 2010/2011 å få etablert klubben som en fullt fungerende forening.

I årene 1991 til 2001 var Soon Innebandyklubb blant de beste på Østlandet, men pga. Dårlig økonomi og vanskelige treningsforhold dabbet interessen klubben av i årene 2002 til 2008.

Innebandy er den raskest voksende hallidretten i Norge. Vi ser det som vår oppgave å sørge for at Soon IBK kommer tilbake til storhetstiden på nittitallet.

Fra og med sesongen 2008/2009 har man hatt som mål å bygge opp klubben etter den mal de fleste klubber i Østfold benytter seg av, derfor ble det også naturlig at Soon IBK deltar i seriespill mot lag fra Østfold.

Målet for 2010 har vært å rigge klubben for videre utvikling i sesongen 2011/2012, først og fremst ved å etablere et rekrutt/juniorlag som skal delta i ordinært seriespill ved sesongstart høsten 2011.

Videre så har man jobbet målrettet med å organisere klubben iht. til de krav som stilles til dette, slik at man i løpet av de neste 3 årene kan etablere en klubb med bedre økonomi og dermed også større muligheter for å kunne tilby barn & unge muligheten til å spille innebandy.

Aktivitet

Soons A-lag spilte i 3.divisjon Østfold 2010/2011 og hadde en vanskelig sesong preget av mye skader på nøkkelspillere og frafall av andre spillere.

Klubben endte på 5. Plass i årets serie, målet var blant de tre beste og evt. Opprykk til 2. divisjon Østfold.

Desto mer positivt var det derfor at tre rekrutter ble hentet opp fra rekruttlaget for å fylle de ledige plassene på laget.

Rekruttene bidro positivt både på trening og på kamper, og de har vært viktige brikker i arbeidet med å bygge opp satsningen på nye talenter.

Etter sesongen ble det klart at ingen av lagene på plassene 2, 3 eller 4 kunne rykke opp og dermed ble målet om opprykk nådd – selv om de sportslige resultatene ikke helt stod i stil med dette.

Det ble også besluttet å etablere et Soon 2 for spillere fra 16 år og oppover. Dette laget har fått plass i 4. divisjon Østfold og vil spille sine første kamper høsten 2011.

Soon IBK har også deltatt på treninger i regi av Barneaktiviteten i Soon. Det vil også være et mål for årene fremover å etablere et tilbud til barn under 12 år.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

Klubben har nådd alle sine sportslige for sesongen 2010/2011, medlemstallet har steget jevnt og nye talenter har allerede etablert seg på rekruttlaget.

Klubbens styre sier seg fornøyd med resultatene, men setter ambisjonsnivået for neste sesong noe høyere.

For 2011/2012 – sesongen vil klubben også satse på formell utdannelse av trenere og lagledere gjennom de kurs Østfold bandykrets og Bandyforbundet tilbyr.

Det vil også være et mål for klubben å kunne stille med egne dommere etter 2011/2012-sesongen.

Økonomi

Klubben lever i dag ”fra hånd til munn”. Alle seniorspillere har for 2010/2011 betalt for driften av egen lomme.

Regnskapet viser at klubben har gått med 13.383,- i minus. Dette er dekket inn av Styret og en del av seniorspillerne som lån til klubben.

Det har ikke blitt gitt tilskudd fra kommunen da klubben ikke var registrert som en organisasjon i Enhetsregisteret. Dette kreves av tilskuddsportalen.

Det har vært jobbet med å få på plass sponsorer, men dette er et vanskelig arbeide i dagens marked.

Når registeringen i Enhetsregisteret er gjennomført vil man kunne søke kommunen om tilskudd, videre vil leie for hallen til treningsaktiviteter bli redusert da antallet yngre spillere overstiger snart 30.

Det vil være essensielt for klubben å ta del i ordninger som sikrer tilskudd og midler dersom en større og bredere satsning skal kunne gjennomføres.

Det er satt ned en egen prosjektgruppe som skal arbeide med dette i de neste tre sesongene. Målsettingen er å kunne tilby innebandy som en aktivitet som ikke skal koste mer enn at de fleste kan være med – uansett økonomi.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply